Over Joodse Pasen

Het Korte verhaal van het Joodse Pasen:
Na vele decenia in Slavernij te hebben geleefd bij de Egyptische farao’s, werden de Israëlieten onderworpen aan slopende arbeid en ondraaglijk ellende. G-d zond Mozes naar Farao met een boodschap: “ Laat mijn volk gaan, opdat zij Mij zouden kunnen dienen.” Ondanks de vele waarschuwingen, weigerde Farao naar G-d’s gebeden te luisteren. G-d verzond vervolgens tien verwoestende plagen op Egypte, met de bedoeling alles te vernietigen wat groeide uit hun hun gewassen alsook hun vee. Klokslag middernacht van 15 Nissan in het jaar 2448, van de creatie (1313 BCE), bracht G-d de laatste van de tien plagen aan de Egyptenaren, namenlijk het doden van alle eerstgeborenen. Terwijl hij dit deed , spaarde G-d de kinderen van Israël door hun huizen over te slaan. God kon zien welke huizen hij moest overslaan omdat de joden bloed op de deurpost hadden gesmeerd. Farao’s weerstand  was gebroken en hij joeg vrijwel al zijn voormalige slaven uit het land. De Israëlieten vertrokken in zo een haast, dat het brood dat ze bakten  geen tijd had om te rijzen. Zij verlieten Egypte op die dag en begonnen de tocht naar de Sinaï berg waar ze werden verkozen als G-d’s uitverkoren volk.

Het Maken van de  Matzah in Kfar Chabad – Israel (Video)