Koosjer

Koosjer onder rabbinaal toezicht

Alle producten van bakkerij Kleinblatt zijn koosjer. Ze voldoen aan de joodse spijswetten, de kasjroet.

Belangrijk is de strikte scheiding tussen vlees en zuivelproducten. Na het eten van vlees moet men 6 uur wachten om zuivelproducten te gebruiken. Bakkerij Kleinblatt biedt dan ook tal van parve broodwaren. Dat zijn producten zonder boter, room of melk.

De bereiding van etenswaren met en zonder zuivel gebeurt strikt gescheiden. Bakkerij Kleinblatt beschikt bijvoorbeeld over twee vaatwasmachines: één voor vaatwerk van parve-producten en één voor melkproducten. Ook de potten, de pannen, de messen en het andere kookgerei blijven altijd gescheiden.

Door dit strenge toezicht zijn parve-producten bij uitstek ook geschikt voor mensen met een allergie voor melk.

Een andere spijswet verbiedt het nuttigen van dierlijk bloed. In bakkerij Kleinblatt worden daarom alle eieren gecontroleerd op bloedsporen. Dat gebeurt door een toezichthouder die is aangesteld door het rabbinaat.

Koosjer

Bakkerij Kleinblatt houdt zich aan de strengste spijswetten. Bepaalde ingrediënten – zoals broodverbeteraars en bindmiddelen – komen van gespecialiseerde leveranciers, zo nodig uit het buitenland. Op haar beurt is bakkerij Kleinblatt leverancier aan verschillende koosjere voedingszaken in eigen land, maar ook in Londen en Parijs.

Een aantal spijswetten zijn aan feestdagen verbonden. Zo wordt in de periode rond het joodse Paasfeest ongerezen brood en gebak gegeten, bereid zonder gist, zout en vetten.

De rabbinaal toezichthouder waakt over het naleven van de spijswetten. Hij neemt ook de offers in ontvangst. Volgens de bijbelse traditie moet van elk deegbeslag een stukje aan God geofferd worden, een gebruik dat ook vandaag nog in ere wordt gehouden. Net als de traditie van de tsedaka, die bepaalt dat een deel van het inkomen aan de armen geschonken wordt. Elke vrijdag schenkt bakkerij Kleinblatt challes en gebak aan een vereniging voor joodse armenzorg.

Meer informatie over koosjere voeding vindt u op de site van het Joods Historisch Museum.