Kalender 2023

Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2023):

   1 Januari Nieuwjaarsdag
   5 April tot en met 13 April Pessah (joods pasen)
 26 Mei tot en met 27 Juni Shavouoth (joods sinksen)
 29 Juli tot en met 20 Augustus jaarlijks verlof
 16 September tot en met 17 September Rosh hashana (joods nieuwjaar)
 25 September  Yom kippoer (verzoeningsdag)
 30 September tot en met 1 Oktober Soekoth (loofhuttenfeest)
   7  Oktober tot en met 8 Oktober Simchat torah (feest van de bijbel)

Uitzonderlijk open op ZONDAG

Zondag 5 Maart 2023

Zondag 2 April 2023

Zondag 16 April 2023


Zondag 28 Mei 2023


Zondag 24 September 2023


Zondag 10 December 2023


Zondag 24 December 2023


Zondag 31 December 2023