Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2022):

    1 Januari Nieuwjaarsdag
 15 April tot en met 23 April Pessah (joods pasen)
   4 Juni tot en met 6 Juni Shavouoth (joods sinksen)
 30 Juli tot en met 21 Augustus jaarlijks verlof
    26 September tot en met 27 September Rosh hashana (joods nieuwjaar)
    5 Oktober  Yom kippoer (verzoeningsdag)
 10 Oktober tot en met 11 Oktober Soekoth (loofhuttenfeest)
 17  Oktober tot en met 18 Oktober Simchat torah (feest van de bijbel)