Kalender

Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2020):

    1 januari Nieuwjaarsdag
    8 april tot en met 16 april Pessah (joods pasen)
  29 mei tot en met 30 mei Shavouoth (joods sinksen)
     1 augustus tot en met 23 augustus jaarlijks verlof
  19 september tot en met 20 september Rosh hashana (joods nieuwjaar)
  28 september Yom kippoer (verzoeningsdag)
     3 oktober tot en met 4 oktober Soekoth (loofhuttenfeest)
   10 oktober tot en met 11 oktober Simchat torah (feest van de bijbel)