Kalender

Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2019):

   1 januari Nieuwjaarsdag
20 april tot en met 27 april Pessah (joods pasen)
  9 juni tot en met 10 juni Shavouoth (joods sinksen)
  3 augustus tot en met 25 augustus jaarlijks verlof
30 september tot en met 1 oktober Rosh hashana (joods nieuwjaar)
  9 oktober Yom kippoer (verzoeningsdag)
14 oktober tot en met 15 oktober Soekoth (loofhuttenfeest)
21 oktober tot en met 22 oktober Simchat torah (feest van de bijbel)