Kalender

Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2018):

   1 januari Nieuwjaarsdag
31 maart tot en met 7 april Pessah (joods pasen)
20 mei tot en met 21 mei Shavouoth (joods sinksen)
29 juli tot en met 19 augustus jaarlijks verlof
10 september tot en met 11 september Rosh hashana (joods nieuwjaar)
19 september Yom kippoer (verzoeningsdag)
24 september tot en met 25 september Soekoth (loofhuttenfeest)
   1 oktober tot en met 2 oktober Simchat torah (feest van de bijbel)